work Workability: Beheersen risico’s bij ziekteverzuim

Beheersen risico’s bij ziekteverzuim

Een werknemer kan door ziekte zijn taken of werk niet meer goed uitoefenen. Het risico dat werkgever en werknemer lopen zijn: verminderde prestaties of zelfs volledige afwezigheid, verslechterende arbeidsverhoudingen en onnodig hoge kosten door fouten of verminderde productiviteit. Helaas worden de juiste acties bij ziekteverzuim vaak te laat ingezet. Kennis en inzicht in de aanpak bij verzuim ontbreken bij veel ondernemingen, ondanks de verantwoordelijkheid die de werkgever draagt voor dit casemanagement. Hierdoor dreigt onnodig langdurig verzuim en daarmee gepaard gaande negatieve effecten binnen uw organisatie. Bovendien is het belangrijk om bij dreigend langdurig verzuim goede verslaglegging van de geplande en uitgevoerde acties te doen.

 

Wat moet er gebeuren

Het is noodzakelijk om snel en adequaat te reageren op verzuim door ziekte.Door snelle interventies vergroot u de kans op verbetering van de belastbaarheid van de zieke werknemer en u vergroot zijn/haar mogelijkheden in werk.                                                     Door te streven naar inzet in passende taakstelling blijft de werknemer zoveel mogelijk betrokken in het arbeidsproces. Het is gebleken dat dit het herstel bevordert en de verzuimduur aanzienlijk bekort.                                                                                                              Door tijdig de zieke of dreigend zieke werknemers in beweging te zetten. Dit wil zeggen, terug aan het werk of het benutten van andere mogelijkheden. Bij voorkeur al binnen de eerste 13 weken.

Ook kunnen we na 26 weken al onderzoeken wat de interne of externe arbeidsmogelijkhedenvan uw werknemer zijn waarbij we rekening houden met de beoordeling van uw re-integratie-inspanningen door UWV inzake spoor 1 of spoor 2.

 

Wat levert het op

Tijdig en effectief handelen bij verzuim dient het gemeenschappelijk belang van u én uw werknemer. U bespaart kosten, veelal onzichtbare kosten.

 

Het Workability helpt

Workability ondersteunt u bij dit meestal onbekende en altijd specialistische werk. Wij ondersteunen u door praktische adviezen en coaching in de juiste aanpak van verzuim conform de Wet verbetering Poortwachter. We werken niet voor maar met u. De regie blijft altijd bij u als werkgever.

Wij werken alleen met gecertificeerde en geregistreerde arbeidsdeskundigen. Zij blijven zich ontwikkelen en houden nauwkeurig de ontwikkelingen op het gebied van sociale verzekeringen en arbeidsmarkt bij. Workability handelt deskundig, snel en accuraat door heel Nederland.

Bel of mail ons nu voor meer informatie of voor een offerte Beheersen van uw risico’s bij ziekteverzuim.