work Workability: Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek

U doet als werkgever zoveel mogelijk om uw medewerkers gemotiveerd en gezond te houden. Verzuim door ziekte is doorgaans onvermijdelijk. Langdurig verzuim leidt dikwijls tot frustratie en onmacht, maar ook tot vele vragen. Kan de herstelde medewerker weer als vanouds functioneren? Wanneer kan het werk worden hervat? Wat als terugkeer naar eigen werk mislukt? Op welke andere wijze kan de werknemer weer aan het werk? Wanneer moeten alternatieven worden onderzocht? Moet ik nu al een re-integratietraject inkopen? Of kan ik daar nog mee wachten?

Wat moet er gebeuren

Bij langdurig verzuim is het noodzakelijk tijdig te onderzoeken wat de interne of externe arbeidsmogelijkheden van uw werknemer zijn, in uw eigen bedrijf of daarbuiten. Dit kan al na 26 weken of zodra duidelijk is dat terugkeer naar eigen werk niet (meer haalbaar is. Uit dit onderzoek blijkt of de functie van een medewerker nog passend is, dan wel óf en hoe die functie passend te maken is. Of dat er naar andere oplossingen moet worden gezocht. In dat geval zal advies worden gegeven over passend werk binnen dan wel buiten uw onderneming. Wij houden daarbij rekening met de beoordeling van uw re-integratie-inspanningen door het UWV.

Wat levert het op

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft u bruikbare handvatten voor terugkeer naar de arbeidsmarkt (re-integratie), aanspraak op bestaande subsidieregelingen of de no-risk polis. In enkele gevallen kan langdurig verzuim leiden tot de aanvraag van een WIA-uitkering. Dan beoordeelt UWV of u zich als werkgever voldoende heeft ingespannen om re-integratie mogelijk te maken. Dat toont u mede aan door een onafhankelijk en objectief arbeidsdeskundig onderzoek te overleggen.

Workability helpt

Workability ondersteunt u bij dit specialistische werk. Wij werken alleen met gecertificeerde en geregistreerde arbeidsdeskundigen. Zij blijven zich ontwikkelen en houden nauwkeurig de ontwikkelingen op het gebied van sociale verzekeringen en arbeidsmarkt bij. Workability handelt deskundig, snel en accuraat door heel Nederland.

Bel of mail ons nu voor meer informatie of voor een offerte Arbeidsdeskundig onderzoek.