work Workability: Dossierrisicoanalyse

Dossierrisicoanalyse

Iedere werkgever krijgt te maken met ziekteverzuim. Meestal -gelukkig- kortdurend, maar soms blijkt de weg tot volledig herstel een moeizaam of langdurig traject. Vaak is onduidelijk waardoor dit proces traag verloopt of zelfs stagneert. Het ontbreekt aan inzicht in mogelijkheden om een impasse te doorbreken. Of het ziektebeeld is onduidelijk en daardoor is onbekend of de juiste interventies zijn ingezet. Dit kan leiden tot irritaties over-en-weer waardoor u de grip verliest.

Wat moet er gebeuren

 

Bij stagnatie of een langdurig verzuimtraject is het noodzakelijk te onderzoeken wat de huidige status is. Zo moet gekeken worden of het verzuimdossier voldoet aan de eisen die de wet verbetering poortwachter stelt. Hierbij staat de volledigheid en juistheid van het dossier centraal. Welke acties er zijn uitgevoerd en of de uitgevoerde acties adequaat zijn.

Wat levert het op

 

Een dossierrisicoanalyse biedt u een helder overzicht aan de hand waarvan u het verzuimtraject kunt bijsturen. Zowel op inhoudelijk niveau, bijvoorbeeld welke aanvullende acties nodig zijn, als financieel. Hoe u financiële risico’s kunt minimaliseren of gebruik kunt maken van subsidieregelingen, vangnetregelingen of oude uitkeringsrechten.

Workability helpt

Workability ondersteunt u bij dit meestal onbekende en altijd specialistische werk. Wij ondersteunen u door praktische adviezen en coaching in de juiste aanpak van verzuim conform de Wet verbetering Poortwachter. We werken niet voor maar met u. De regie blijft altijd bij u als werkgever.

Wij werken alleen met gecertificeerde en geregistreerde arbeidsdeskundigen. Zij blijven zich ontwikkelen en houden nauwkeurig de ontwikkelingen op het gebied van sociale verzekeringen en arbeidsmarkt bij. Workability handelt deskundig, snel en accuraat door heel Nederland.

Bel of mail ons nu voor meer informatie of voor een offerte Dossierrisicoanalyse.