work Workability: home

home

Esther Scheltinga, initiatiefnemer van Workability:

“Ziek is ziek, maar dat betekent niet automatisch dat een werknemer dan ook arbeidsongeschikt is. Het is in het belang van de werknemer en werkgever om de afstand tot het werk zo klein mogelijk te houden. Leidinggevenden vinden het vaak moeilijk om daar serieus over in gesprek te gaan met een zieke werknemer. De drempel om weer te beginnen kan daardoor onnodig hoog worden. Door creatief om te gaan met beperkingen, kunt u langdurige verzuimcases drastisch verkorten.”

Contact : 088 – 422 02 84

Email : kantoor@workability.info